Loading pages...
soapbubbles and flowers
L äraren var så inspirerande och närvarande och hade lätt att komma i kontakt med oss. Det gjorde att vi lärde oss inte bara språket, utan vi lärde oss mer om kulturen och svenskar som vi kommer att använda i kundmötena. Vi hade roligt tillsammans.

Deltagare från Ikea

green grass
J ag har förbättrat mig i grammatik, läsförståelse, talat om dagsnyheter och lärt mig lite mer om svenska seder och bruk. Jag önskar fler timmar eftersom att det finns mycket mer att lära och förbättra.

Deltagare från Ikano Bank

soap bubbles
Jag vill tacka dig för att du har lärt mig så mycket. Nu förstår jag lite mer svenska och börjar prata bättre. Det är till stor hjälp för mig i mitt jobb. Vi tyckte om hur du lärde oss. Jag hoppas att du fortsätter lära oss tills vi kan prata och förstå nästan allt. Tack.

Deltagare från Cloetta Nutisal AB

dew
Jag har blivit bättre på att våga prata och jag har utvecklat min grammatik. Det var bra för mig att lära mig nya ord. Jag tycker att kursen var för kort. Jag tycker att vi kan fortsätta.

Deltagare från Ikea

raindrops on branch
Jag har känt Marie i 18 månader. Hon har hjälpt mig och min man med både det svenska språket och också att förstå svensk kultur. Utan Marie skulle det ha varit så mycket svårare att integreras i Sverige. Mitt förtroende för att läsa, skriva och prata svenska har ökat så mycket.

Deltagare från Ikano Bank

leaf with dew
Utan de timmar vi hade tillsammans tror jag inte att jag hade kunnat ’kasta’ mig in i att prata med svenska kunder så snabbt som jag har.

Deltagare från Hilti

Kunder: Ikea, Cloetta Nutisal AB, Hilti, Ikano Bank, NCC, Stena Fastigheter m fl