Blomqvist Education erbjuder svenskundervisning från grunden eller på en mer avancerad nivå, med fraser som är viktiga i vardagssituationer, ord, uttal, intonation samt viss grammatik.

Vi använder oss av lokala referenser. Vi samtalar om olika kända personer, typiska svenska företeelser, lokala och nationella nyheter samt om aktuella seder så som jul, påsk, midsommar o s v.

Studiebesök kan genomföras om så önskas.